Възстановяване на ДДС от чужбина

untitled-2_0009_%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b4%d1%81-%d0%be%d1%82-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0     Настоящият раздел касае най-вече транспортните фирми или тези от Вас, които поради една или друга причина в процеса на действие се е налагало да заплащат ДДС извън територията на Република България. В редица законоустановени случаи, Вие имате право да получите обратно в цялост или отчасти заплатеното ДДС. Ако цялата Ви счетоводна документация е в изрядност и покривате изискванията за възстановяване, то тогава екипът на BALKAN BUSINESS HELP може да Ви помогне, защото  разполага с необходимите опит, практика и знания, за стартиране на процедура по възстановяване на ДДС от чужбина.

     Този пакет от услуги е подходящ не само за клиенти на BALKAN BUSINESS HELP – отдел Счетоводство, но и за клиенти, с които фирмата ни не е в договорни счетоводни отношения.