Административни услуги

untitled-2_0008_%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8BALKAN BUSINESS HELP разполага с дългогодишна практика в тези услуги. Адвокатите, с които си сътрудничи BALKAN BUSINESS HELP, могат да изготвят всякакви документи по Ваше желание:

1.Договори за покупко-продажба на движими вещи и недвижими имоти.

2.Договори за наем на движими вещи и недвижими имоти.

3. Спогодби между две или повече страни.

4.Договори за търговско сътрудничество.

5.Договори за заем.

6.Договори за управление и всякакви договори по българското законодателство, свързани с дейността на дружеството.

7.Пълномощни.

8.Изготвяне на всички необходими правни документи, свързани с трудовото законодателство на Република България.

9.Промени в обстоятелствата на  дружеството :

    • адрес
    • наименование
    • съдружници
    • управител
    • капитал
    • смяна на собственост
    • отразяване на промени в Търговския регистър по партидата на дружеството

10.Договор за правно обслужване (отделна услуга, предлагана от нашите адвокати за месечно правно обслужване)

11.Публикуване на Годишния финансов отчет на дружеството в Търговския регистър, което действие е задължително.

12. NEW! – Наш представител може да Ви съпроводи и съдейства при закупуването на превозно средство на територията на Република България.

При извършването на тези услуги, адвокатите на BALKAN BUSINESS HELP, в това си качество, ще прилагат стриктно разпоредбите на Наредба No1/2004  за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съгласно чл.132 ал.5 от Закона за адвокатурата.