Балкан Бизнес Хелп

е дружество създадено през 1997 година в гр.Петрич. Екипът ни се състои от адвокати, юристи, икономисти и финансисти. Дружеството бе учредено с цели, които следва и до днес:

  • Помощ

    Да помага на чуждите инвеститори в страната,  като обслужва търговски дружества с чуждестранни и местни капитали в съответствие с действащото законодателство в Република България.

  • Счетоводство

    Да организира счетоводната дейност на дружествата и представлява същите пред органите на данъчната администрация на Република България. Да води счетоводно обслужване съгласно наложените счетоводни стандарти и принципи.

  • Координация

    Да координира търговските действия на собствениците съгласно българското законодателство. Повечето наши клиенти са чужденци и не познават правилата в страната. Тук идва и основната ни роля – координацията.

До настоящия момент BALKAN BUSINESS HELP показва отлични резултати в работата си, като в последната година е удвоила своите клиенти. Практиката ни сочи, че дружеството набира силна популярност в южна България и северна Гърция. Нашите колеги са в постоянен контакт с клиентите, като оценяваме всяко мнение, препоръка или забележка от тях. С течение на времето  BALKAN BUSINESS HELP доказа на своите клиенти, че е сигурен и достоен партньор за техните цели в България.  Екипът съставляващ фирмата е в процес на постоянна преквалификация и подобрение на знанията и уменията си. Този факт не остава подминат от нашите клиенти, които неведнъж са споделяли високия ни професионализъм пред бъдещи клиенти, посетили нашия офис.