Издаване на ЛНЧ

untitled-2_0012_%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%bd%d1%87      Ако сте преминали през предходните етапи стигате до задължение да се снабдите с Личен номер на чужденец, ако самият Вие не сте български гражданин. Този номер Ви е необходим за осигурителните цели на българското законодателство. На база на него, служителите на BALKAN BUSINESS HELP ще заплащат дължимите от Вас осигурителни вноски ежемесечно. С други думи, ЛНЧ представлява един идентификационен номер, който е притежаван от управителя на дружеството, работник или служител и е задължителен за дейността на фирмата Ви. При изпълняването на това Ви задължение Вие няма да бъдете сам. Нашият екип ще изготви всички необходими документи, ще ги придвижи до съответните компетентни органи на НАП и ще Ви предостави документа, от което е видно наличието на този номер.

     В процеса на пряко управление на фирмата, ЛНЧ няма да Ви бъде нужен нито търсен в институции или банки. Той е необходим единствено на отдел Счетоводство към BALKAN BUSINESS HELP, за да изпълнява законоустановените задължителни действия, с цел предпазването на фирмата Ви от санкции. Ако искате да назначите на работа във фирмата Ви лице, което не е български гражданин, то автоматично възниква задължението Ви да го снабдите с ЛНЧ.