Лицензия за международен превоз

untitled-2_0007_%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7     През годините BALKAN BUSINESS HELP изгради трайна практика и затвърди уменията си в този отрасъл. За да извършвате международен транспорт на стоки (транспортна фирма), Вие се нуждаете от Лиценз за международен транспорт. Компетентен орган за това разрешително е Министерството на транспорта. За целта фирмата Ви трябва да отговаря на множество критерии, трябва да разполага с множество документи и след сдобиването с тях да пристъпи към кандидатстване за гореописаното разрешително. На кратко фирмата Ви трябва да разполага с:

1.Тежкотоварен автомобил, регистриран на името на фирмата Ви

2.Застраховка „Обща гражданска отговорност“ (финансова стабилност)

3.Договор за експлоатационен център с оторизиран сервиз

4.Договор за гаражна площ

5.Сключен договор с механик, който да извършва предпътни технически прегледи на камионите Ви

6.Специална компетенция за транспортна дейност. Ако не разполагате с такава, трябва да назначите компетентно лице на длъжност „Директор транспортна дейност“

7.Договор за наем на офис площ

8.Психиатрични прегледи на водачите

и др.

     Екипът на BALKAN BUSINESS HELP може да Ви съдейства напълно в този отрасъл, като изготви всички нужни заявления, декларации, застраховки, договори и компетенции. Ние ще се погрижим да получите Вашия лиценз.