Лиценца

untitled-2_0007_%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7

Во годините BALKAN BUSINESS HELP си изгради трајна практика и ги зацврсти своите вештини во оваа индустрија. За да извршите меѓународен транспорт на стоки (транспортна фирма), ви е потребна лиценца за меѓународен транспорт. Надлежен орган за тоа дозвола е Министерството за транспорт. За оваа цел, фирмата треба да одговара на повеќе критериуми, треба да располага со бројни документи и по нивното добивање да пристапи кон апликација за погоре опишаната дозвола.

На кратко фирмата треба да има:

1.Тежкотоварно возило, регистрирано на името на вашата фирма

2.Осигурување  “Вкупна граѓанска одговорност” (финансиска стабилност)

3.Договор за работен центар со овластен сервис

4.Договор за гаражна површина

5.Договор со механичар кој ќе врши технички прегледи на камионите Ви

6.Специална надлежност за транспортна активност. Ако немате таква, треба да се назначи компетентно лице на позицијата “Директор транспортна активност”

7.Договор за изнајмување на канцелариска површина

8.Психијатриски прегледи на возачи

и др.

Екипата на BALKAN BUSINESS HELP може да ви помогне целосно во овој сектор, бидејќи ке ги  подготви сите потребни апликации, декларации, осигурување, договори и компетенции. Ние ќе се погрижиме да добиете вашата лиценца