Πώς να ξεκινήσω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα;

Πρώτη φάση

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας και να κλείσετε ραντεβού με έναν δικηγόρο μας. Στη διάρκεια του ραντεβού θα συζητήσουμε τα μελλοντικά σας σχέδια και ιδέες. Στη φάση αυτή των προεπενδυτικών ενεργειών θα βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για την οργάνωση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Θα σας δώσουμε εξειδικευμένες νομικές και λογιστικές συμβουλές. Μπορείτε να εμπιστευτείτε πλήρως τις συμβουλές των δικηγόρων μας που έχουν μεγάλη πείρα στον συγκεκριμένο τομέα. Για να ολοκληρώσετε αυτή την φάση, επικοινωνήστε μαζί μας.  Η ΒALKAN BUSINESS HELP είναι ο πιο κατάλληλος συνεργάτης για τον σκοπό αυτό!

Δεύτερη φάση

Δεύτερο και θεμελιώδες βήμα στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα είναι η εγγραφή εμπορικής επιχείρησης (ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Η ομάδα μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία σχετικά με την εγγραφή, θα ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Στη διάρκεια αυτής της φάσης έχετε συνέχεια δίπλα σας έναν εκπρόσωπο της BALKAN BUSINESS HELP, ο οποίος θα σας βοηθάει και θα σας καθοδηγεί στο τι πρέπει να κάνετε. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη και η παρουσία σας αυτοπροσώπως στο γραφείο μας στην πόλη Πέτριτς, Βουλγαρίας. Αφού ετοιμάσουμε όλα τα απαραίτητα χαρτιά σχετικά με την εγγραφή και εσείς τα υπογράψετε αυτοπροσώπως, χρειάζονται περίπου 5 εργάσιμες ημέρες. Μετά την περίοδο αυτή θα είστε ιδιοκτήτης μιας εταιρείας έτοιμος να περάσετε στην „Τρίτη φάση“. Για να ολοκληρώσετε την „Δεύτερη φάση“, παρακαλώ κλείστε ραντεβού με εκπρόσωπό μας στην πόλη Πέτριτς. Η ΒALKAN BUSINESS HELP είναι ο πιο κατάλληλος συνεργάτης για τον σκοπό αυτό!

Τρίτη φάση

Η Τρίτη φάση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας στη Βουλγαρία είναι να επιλέξετε μια εταιρεία η οποία να αναλάβει την λογιστική επεξεργασία των εγγράφων στην εκπροσωπούμενη από εσάς επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό σας συνιστούμε να εμπιστευτείτε μια ομάδα ειδικών με εμπειρία και μακροχρόνια πρακτική στον τομέα της φορολογικής και της λογιστικής εξυπηρέτησης, αποφεύγοντας κυρώσεις και δυσμενείς συνέπειες μέσα από την αυστηρή τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και των γενικά αποδεκτών λογιστικών πρακτικών. Ευτυχώς βρίσκεστε στο σωστό μέρος – Η ΒALKAN BUSINESS HELP είναι ο πιο κατάλληλος συνεργάτης για τον σκοπό αυτό!

Γιατί να επιλέξω τη Βουλγαρία;

Βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε τις ιδέες σας στη Βουλγαρία, διότι είναι η χώρα με την χαμηλότερη φορολογία στην Ευρώπη, με θετική οικονομική ανάπτυξη, με χαμηλό κατώτερο όριο ασφάλισης, καθώς και χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δοκιμάστε να δημιουργήσετε μια δικιά σου…

Η πρότασή μας για σας!

Η BALKAN BUSINESS HELP ιδρύθηκε με στόχο την εξυπηρέτηση βουλγαρικών και ξένων επενδυτικών οργανισμών στη χώρα. Η ομάδα της εταιρείας αποτελείται από δικηγόρους, νομικούς, οικονομολόγους και λογιστές. Όλοι τους από κοινού μπορούν να πραγματοποιήσουν τις ιδέες σας για επένδυση στη χώρα μέσω: