Разплащателна сметка за фирма

untitled-2_0010_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0     Една от основополагащите и необходими крачки след откриването на работеща фирма в Република България е тя да разполага с банкова разплащателна сметка. Банковата сметка е задължителна за фирмите, регистрирани за целите на ДДС. Чрез нея се извършват всички разплащания от и към фирмата собственик. Задължение за всеки е да се разплаща по банков път за суми над 10 000 лв. Ето защо, посещавайки офиса на BALKAN BUSINESS HELP, Вие ще бъдете придружени от наш служител до избрана от Вас банка за откриването й. След откриването на разплащателна сметка, банката автоматично ще изпраща месечните извлечения на електронен адрес на BALKAN BUSINESS HELP, с цел осчетоводяване на  месечни движения на парични потоци по сметката на дружеството.

     При изявено желание от Ваша страна можете да се сдобиете и с пакет „електронно банкиране“. Използвайки този продукт, Вие ще успеете да управлявате банковите сметки на Вашата фирма от разстояние, да правите разплащания и проверявате наличните си баланси.