Регистрация на МПС

     Много от нашите клиенти са чужденци, които притежават свой собствен „бизнес“ в страната. Съгласно българското законодателство, българско юридическо лице може да притежава всякакво имущество. Иначе казано, Вашата фирма може да придбие автомобил, който да се използва за целите на фирмените интереси.

     След изрично упълномощаване от страна на управителя на дружеството, служител на BALKAN BUSINESS HELP може да регистрира закупеното от дружеството МПС (лек автомобил, товарен автомобил, ремарке, кемпер, автобус, мотоциклет или селскостопанска машина). От Ваша страна няма да се изисква нищо друго, освен заплащането на съответните такси и подписването на пълномощни. В рамките на един работен ден превозното Ви средство ще разполага с български регистрационни табели и ще бъде абсолютно годно и законно за управление, съгласно нормативната уредба на Република България.