Регистрация на фирма

untitled-2_0016_%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0     Главна и основополагаща стъпка в прилагането на Вашия бизнес план на територията на Република България е да регистрирате търговско дружество от капиталов вид. На пръв поглед и разглеждайки многобройните реклами, регистрирането изглежда незначителна по сложност и обем работа, но на практика е отговорна и много сериозна дейност, която не бива да се подценява и изпълнява от лице, което няма нужните правни знания. Във всички случаи, едно юридическо лице трябва да възникне с помощта на опитен адвокат, който е специализиран в сферата на Търговското право.  НИЕ ВИ СЪВЕТВАМЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС! Екипът на BALKAN BUSINESS HELP е традиционалист в това отношение и залага на своя дългогодишен опит и практика в регистрирането на фирми.

     Изготвянето на документите по реализирането на Вашата цел, а именно регистрация на фирма, е сложен процес, който сме в пълна готовност да поемем и извършим. След като обсъдим Вашите желания за модел и вид на фирмата, която желаете да учредите, ние ще пристъпим към изготвяне на нужните документи. Следва същите да бъдат подписани лично от Вас. В хода на подписване на документи ние ще бъдем неотлъчно с Вас, като заедно с наш представител ще посетите и нотариална кантора за заверки, а след това банкова институция за внасяне на капитала на фирмата.

     След около 4-5 работни дни Вие вече ще бъдете собственик на търговско дружество, което е готово да осъществи следващите етапи от своята подготовка. За повече информация моля потърсете ни!